Natură umană şi natură divină

Collection Izvor

Natură umană şi natură divină

P0213RO

157 pagini, 2 scheme  Français Deutsch English Italiano Español Português

Fiinţa umană este acea fiinţă ambiguă pe care evoluţia a plasat-o la graniţele lumii animale şi a lumii divine. Ea are deci o dublă natură, şi este important ca ea să conştientizeze această ambivalenţă astfel ca să o poată depăşi

l. Natură umană... sau natură animalică - ll. Natura inferioară, o reflectare inversă a naturii superioare - lll. În căutarea adevăratei noastre identităţi
lV. Cum să depăşim limitele naturii noastre inferioare - V. Soarele, simbol al naturii divine - Vl. Folosiţi-vă de posibilităţile oferite de natura inferioară, punând-o sub control - Vll. Progresul spiritual presupune să oferi naturii superioare condiţii din ce în ce mai bune de exprimare - Vlll. Vocea naturii divine - lX. Omul îşi va găsi împlinirea atunci când îşi va sluji natura sa superioară - X. Cum să înlesnim exprimarea naturii superioare în noi înşine şi în ceilalţi - Xl. Reîntoarcerea omului în Dumnezeu
  • Harmony
  • On the Art of Teaching, from the Initiatic Point of View (3)
  • DVD PAL - Prayer and the Value of Community
  • The Book of Divine Magic
  • Youth: Creators of the Future
  • Angels and other Mysteries of The Tree of Life
  • The Wellsprings of Eternal Joy
  • Omraam Mikhaël Aïvanhov, Master of the great FBU - Agnès Lejbowicz
  • OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV - a Biography
  • Autobiographical Reflections Vol 1 & 2